Start a conversation

Waar vind ik de algemene voorwaarden?

Zodra je een dienst bij ons hebt, ben je akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden. Je kunt deze vinden in de footer van de website. De directe link : https://www.directvps.nl/wp-content/uploads/2018/05/DirectVPS-AV-v1.3.pdf

De laatste versie gaat in op 20 juni 2018

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Ruud van den Bercken

  2. Posted

Comments