Start a conversation

Waar vind ik de verwerkersovereenkomst?

Op 25 mei 2018 is de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) ook wel GDPR van kracht geworden. Iedereen voor wie wij persoonsgegevens verwerken, zal een verwerkersovereenkomst met ons moeten afsluiten. Om te voorkomen dat we uitzonderingen per klant moeten maken, waardoor onnodig veel administratieve handelingen uitgevoerd moeten worden, hebben wij er voor gekozen om een algemene voor de ICT gerelateerde verwerkersovereenkomst als bijlage toe te voegen aan onze algemene voorwaarden. Zo sluiten we via de algemene voorwaarden met alle klanten een gelijkwaardige verwerkersovereenkomst af.

Je kan de verwerkersovereenkomst als bijlage terugvinden in onze algemene voorwaarden die op 20 juni 2018 van kracht zijn. Deze voorwaarden staan in de footer van onze website. De directe link: https://www.directvps.nl/wp-content/uploads/2018/05/DirectVPS-AV-v1.3.pdf

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Ruud van den Bercken

  2. Posted

Comments