Start a conversation

Hoe voeg ik de SSH-sleutel van DirectVPS toe voor de root gebruiker?

SSH sleutels worden opgeslagen in een bestand genaamd authorized_keys. In de meest voorkomende situaties staat dit bestand in de .ssh map van de root gebruiker. We gaan er in dit voorbeeld van uit dat de root gebruiker direct via SSH kan inloggen.

1. Log via SSH in op de VPS.


2. Open met een tekstverwerker als bijvoorbeeld nano de authorized_keys:
```
nano ~/.ssh/authorized_keys
```
Krijg je een foutmelding dat het path of het bestand niet gevonden kan worden, voer dan de volgende commando's in om de map en het bestand aan te maken:
```
mkdir ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh
cd ~/.ssh
touch authorized_keys
chmod 600 authorized_keys
```

Voer nu nogmaals het eerste commando uit om het bestand te bewerken.


3. Plak onderstaande sleutel in het bestand:
```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAzf/iMWu19uLrMRM0f5Yx6gX/NZf9fuJPOGIG6iJSTO3ZN+8EkNo48/WM/nzQaAJRwF9AuBpaqO8uLJ/HgaY7teY7xnENNcvI6a5B10ZbSpWZnLbNmAXD9Oz3obvVpwf7xUoiPAQlpcAsodw+wfdhjNIw4oCsbwgDBiaHxp/4t715X8gpL9m6eytGU4P0BuwHZ33nWf+MzZBizIDd18DfNS2dV7VUTxioF6NUtcxZ21CYTrwKBPz8/xHd6yoiNTQdB9YX8Pk6ufkhxRJgBZXz0fb6dZulpEi2S4GEr0RBQYysVH/54miWI3m94WEt0HJYEAR0fB9ONQYLbcvhGtv5qw== DirectVPS Jumphost 

```

Sluit het bestand met ctrl + x en druk op "y" om op te slaan.


4. Zet directe root toegang aan. Open met het volgende commando de sshd_config:
```
nano /etc/ssh/sshd_config
```
Zorg dat de waarde "PermitRootLogon" op "prohibit-password" of "yes" staat.
Sluit het bestand op met ctrl + x en druk op "y"om op te slaan. Als je deze waarde hebt moeten wijzigen, dan moet de SSH daemon herstart worden. Je kunt dat met een van onderstaande commando's doen:
```
/etc/init.d/ssh  restart
service ssh restart
systemctl restart ssh
```


Gefeliciteerd, je hebt onze sleutel toegevoegd! We kunnen je nu direct helpen.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Ruud van den Bercken

  2. Posted
  3. Updated

Comments