Start a conversation

Hoe verwijder ik de SSH-sleutel van DirectVPS?

SSH-sleutels worden opgeslagen in het bestand authorized_keys . Dit bestand zit in de meest voorkomende situaties in de map .ssh van de root gebruiker. 

1. Log via SSH in op de VPS.


2. Ga met het volgende commando naar de .sshd map:
```
cd /root/.ssh/
```
Kun je niet direct als root gebruiker inloggen en maak je gebruik van sudo, geef dan sudo op voor je het commando uitvoert.


3. Bewerk het authorized_keys bestand met een tekstverwerker zoals nano of wat je zelf prettig vindt.
```
nano authorized_keys
```


4. Verwijder onderstaande regels als je deze kan vinden:
```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAzf/iMWu19uLrMRM0f5Yx6gX/NZf9fuJPOGIG6iJSTO3ZN+8EkNo48/WM/nzQaAJRwF9AuBpaqO8uLJ/HgaY7teY7xnENNcvI6a5B10ZbSpWZnLbNmAXD9Oz3obvVpwf7xUoiPAQlpcAsodw+wfdhjNIw4oCsbwgDBiaHxp/4t715X8gpL9m6eytGU4P0BuwHZ33nWf+MzZBizIDd18DfNS2dV7VUTxioF6NUtcxZ21CYTrwKBPz8/xHd6yoiNTQdB9YX8Pk6ufkhxRJgBZXz0fb6dZulpEi2S4GEr0RBQYysVH/54miWI3m94WEt0HJYEAR0fB9ONQYLbcvhGtv5qw== DirectVPS Jumphost 

``` 


5. Sluit nano met ctrl+x en druk op "y" om het bestand op te slaan.


Gefeliciteerd, je hebt nu de DirectVPS sleutel verwijderd en wij kunnen nu niet meer direct in je VPS.

Choose files or drag and drop files
Was this article helpful?
Yes
No
  1. Ruud van den Bercken

  2. Posted
  3. Updated

Comments